0.00 WIRTSCHAFTS-POTENTIALE
0.01 Land- u. Forstwirtschafta.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
0.71.4 Konditoreien - Kuchen und Gebäck 50 45a.A. 26 47 20 84 12911 1228 2674a.A.a.A.
01.11 Landwirtschaftliche Betriebe 1198 1209a.A. 503 445 384 1556 59862 30178 811a.A. 34
01.12 Landwirtschaftliche Genossenschaftena.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 336a.A.a.A.a.A.
01.13.1 Sojabohnen und -produkte HE und GHa.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
01.21 Weinbau 801a.A. 43a.A.a.A.a.A.a.A. 10277 4854a.A.a.A.a.A.
01.30 Baumschulen 610 1220 10 270a.A. 198 240 3879 319 234a.A.a.A.
01.49 Imkereien 32 22 9 4a.A.a.A. 2 916 164 28a.A.a.A.
03.22 Fischzüchtereien 67a.A. 1 8 19 42 48 1115 140a.A.a.A.a.A.
08.11 Steinbrüche und -werke 380 30 13 25 45 240 80 962 333 227a.A.a.A.
10.0 Nahrungs- / Lebensmittel- HE 526 294 15 286 157 307 340 7755 1787 1755a.A.a.A.
10.11 Schlachthöfe und Schlachthausprodukte - Lieferanten 61 102 5 456 11 55 65 259 117 54a.A.a.A.
10.11 Schlachthöfe, Schlachthäuser, Schlachtereien 96 89 8 72a.A.a.A.a.A.a.A. 108a.A.a.A.a.A.
10.13 Fleisch- und Wurstwaren HEa.A. 92a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 229a.A.a.A.a.A.
10.13.7.1 Fleischereien / Metzgereien 2870 1511 103 380 1860 880 4120 29 1498 145a.A.a.A.
10.32.1 Fruchtsaft HE u. Mostereien 8 7 4 8 10 6 13 630 137 11a.A.a.A.
10.51.1 Milchprodukte / Käse-Fabr. / Molkereien 45 31 2 20 18 14 21 871 191 616a.A.a.A.
10.51.2 Milchprodukte-HE > 50 MA / Käse-Fabr./Molkereien 18 24 2 11 6 5 7a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
10.52 Speiseeis Hersteller 13 7 1 9 1 5 6 156 38 23a.A.a.A.
10.62 Nahrungsmittel-(Halbfertig- u. Fertigprodukte) HE 132 118 7 106 52 105 101a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
10.71.2 Bäckereiena.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 51182 4198 2860a.A.a.A.
10.72 Backwaren - HE 18 20a.A. 13a.A. 9 58 939 254 83a.A.a.A.
10.72 Bäckereien / Konditoreien 3495 2131 195 672 343 253 1372 50542 9443 3763a.A.a.A.
10.8 Nahrungs-, Genuss- u. Lebensmittel-Industrie (o. Getränke) 312 245 9 172 310 330 341a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
10.8 Nahrungs-/Lebensmittel HE 485 411 15 300 178 275 338 546a.A.a.A.a.A.a.A.
10.81 Zucker-Raffinerien 32 2a.A. 3 6 3 2 53 8 5a.A.a.A.
10.82 Süsswaren und Schokoladen HE 73 34 1 38 18 26 61 488 76 108a.A.a.A.
10.9 Futtermittel HE 82 73 1 38 39 41a.A. 730 140a.A.a.A.a.A.
11.03 NAHRUNGS- +GENUSSMITTEL
11.03 Getränke- u. Spirituosen HE 36 26 3 34 22 27 32 6505 2309 720a.A.a.A.
11.03 Getränke- u. Spirituosen - HE 58 44 10 31 22 25 23a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
11.05 Brauereien 193 63 30 32 12 17 14a.A. 187 57a.A.a.A.
11.08 Champagner HEa.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
13 Textilwaren - HE 88 76 3 167 63 188 195a.A. 530a.A.a.A.a.A.
13.0 TEXTILIEN/ BEKLEIDUNG
13.30 Spinnereie, Zwirnereien und Garnveredlung 68 30a.A. 22 18 14 17 345 96 77a.A.a.A.
13.95 Textilien, Stoffe- u. Vliesstoffe - HE 105 91 2 74 40 42 76a.A.a.A.a.A. 18a.A.
13.96 Webereien, Stoffe und Gewebe HE 375 259 11 170 131 128 206a.A. 330 211 7 24
13.99 Zelte und Planen HE 38 39 2 39 53 47 75 293 41 15a.A.a.A.
14.12 Arbeits- und Berufsbekleidungs HE 42 40 3 35 14 12 25 217 55 34a.A.a.A.
14.13.3 Stickereien 25 12 2 15 12 15 15a.A. 382 182a.A.a.A.
14.13.4 Strick, und Wirkwaren HE 160 95 2 140 145 70 96 731 148 30a.A.a.A.
14.14 Heimtextilien (Bettwäsche, etc.) 753 10 34 12 65 15a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
15.20 Schuhe- u. Schuhwaren-HE 35 102 2 65 72 38 58 556 154 35a.A.a.A.
16.25 Behälter HEa.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 943 10 95a.A.a.A.
16.29 Holzbe- und -verarbeitende Industrie 1084 1226 45 990 1450 1460 1117a.A. 450 213a.A.a.A.
16.29 Holzbe- und -verarbeitende Industrie 880 1226 45 990 1450 1460 1117a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
17.12 Papier und Pappe Hersteller 172 187 7 170 63 107 160 789 159 25a.A.a.A.
17.22 Kosmetik- u. Toilettenartikel u. Parfüm Grundstoffe HE 31 250 1 26 15 9 30 1022 214 439a.A.a.A.
18.12.301 Endlos / Etiketten-Druckereien 94 180 1 198 8 215 120 304 12 10a.A.a.A.
18.14 Buchbindereien 108 83 11 85 45 84 194a.A. 354 284a.A.a.A.
18.15 Druckereien aller Art 874 739 51 512 528 642 1742a.A. 1181 2592 165 114
18.15 Druckereien aller Art 1329 1948 58 836 969 1103 2250a.A.a.A.a.A. 165 114
18.15 Digitale Druckereien 352 14 6 46 13 55 57 881 147a.A.a.A.a.A.
20.12 Farben und Lacke HE 60 63 4 38 26 33 52 646 128 82a.A.a.A.
20.51 Brandschutzunternehmen und Brandschutzartikel HEa.A.a.A.a.A. 137 111 747 358a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
20.60 Chemische Industrie, -Grundstoffe HE 235 206 6 181 118 125 223a.A.a.A.a.A. 24a.A.
20.60 Chemiefasern Hersteller 249 724 31 3 143 2 199 60 10a.A.a.A.a.A.
21.10 Pharmazeutische Industrie, Artikel HE 134 127 7 188 87 83 683a.A. 261 479a.A.a.A.
21.20 Arzneimittel und Pharmazeutika HE 129 94 2 102 37 55 245 474 213 579a.A.a.A.
21.20 Medizinprodukte HE 41 37 2 35 19 16 52 1179 108 338a.A.a.A.
22.1 Reifen und Reifenprodukte HE 18 11 3 5 7 8 25 79 7 3a.A.a.A.
22.2 Kunststoffwaren HE 450 254 4 410 375 350 560a.A.a.A. 818a.A.a.A.
22.26 Kunststoffspritzgiessereien und -pressereien 205 114 5 240 120 165 350 934 104 160a.A.a.A.
23.1 Glas und Glaswaren HEa.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
23.11 Glas- und Glaswaren Herstellung, Verarbeitung und Veredelung 67 33 6 35 27 30 61a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
23.49 Filter u. Filteranlagen HE 128 138 2 110 41 60 154a.A. 34a.A.a.A.a.A.
23.5 Zement / Kalk / Gips-Industrie 11 13 2 32 40 57 30a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
23.51 Zement HE 19 30 6 24 29 21 31 104 46 16 3a.A.
23.61 Beton- und Zementwaren HE 126 190 3 136 370 135 141 509 501 164a.A.a.A.
23.61 Beton -Fertigteile und -Elemente HE 82 101 4 67 67 67 53 404 107 30a.A.a.A.
24.10 Formen- und Modellbaubetriebe 515 271 2 84 19 33 52a.A. 191 111a.A.a.A.
24.10.7 Stahlwerkea.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 234 64a.A.a.A.a.A.
24.11 Edelstahlbe- und verarbeitung 31 23 5 13 18 16 57a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
24.31 Stahlbau u. Stahlkonstruktionen HE 355 388 35 288 118 212 188a.A. 564 576a.A.a.A.
24.42 Stahl- u. Leichtmetallbau HE 6 14 1 12 8 9 12a.A. 205 470a.A.a.A.
25.2 Dampfkessel- u. Behälter- Bau (ohne Heizkessel) 28 42a.A. 32 12 12 14a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
25.30.4 Industrieanlagen, Maschinen und Apparate HEa.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 1258 450a.A.a.A.
25.30.4 Metallbe- u. -verarbeitungsmasch.-HE 302 294a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 34 108 198a.A.a.A.
25.40 Jagdwaffen+Jagdartikel-EH 101 27 6 129 15 186 215 274 256 7a.A.a.A.
25.40.1 a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
25.50 Schmieden 1260 3900 120 2600 1305 280 840a.A. 866 150a.A.a.A.
25.50.4 Press-, Zieh- und Stanzteile HE 439 404 15 521 259 430 3192 388 149 28a.A.a.A.
25.61 Oberflächenveredelungsunternehmen 90 140 4 120 30 105 185a.A. 79 199a.A.a.A.
25.62.41 Drehereien (Automaten)a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 355 160 16a.A.a.A.
25.7 Werkzeugbau u. Werkzeug-HE 21 60 2 190 70 130 450a.A.a.A. 301a.A.a.A.
25.73.4 Landmaschinen und -Geräte HE 34 69 3 138 139 110 106 467 158 55a.A.a.A.
25.99.3 Metallwaren aller Art HE 1300 1500 83 1200 900 940 1900a.A. 107 617a.A.a.A.
26.20 Scanner, Barcodescanner und Barcodelesegeräte HE 31 24 4 18 4 8 28a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
26.51 Steuer-, Mess- und Regeltechnik HE 853 978 37 1097 651 1155a.A.a.A. 327 667a.A.a.A.
26.52 Uhren-HE 9 21a.A. 15 6 8 9 322 32 316a.A.a.A.
26.70 Medizin, Mess-, Steuer u. Regelungstechn. Optik HE 15 9 1 16 9 6 11a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
27.11 Elektro-Industrie 750 1370 12 880 378 355 540a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
27.11 Elektromotoren und Generatoren HE 83 79 5 61 22 43 76 656 121 138a.A.a.A.
27.11.5 Photovoltaikanlagen HE, Installateure u. Hdl. 123 181 4 22 29 26 73a.A. 45 66a.A.a.A.
27.12.2 Schaltanlagen HE 24 84 2 75 6 35 30 360 115 112a.A.a.A.
27.51 Elektrohaushaltsgeräte HEa.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 557 107 49a.A.a.A.
27.51 Kaffeemaschinen HE 8 10 1a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
27.91 Automation und Steuertechnik >50 MA (Geräte+Teile) HE 35 53 3 121 32 52 71a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
28.1 Maschinen u. Anlagenbau aller Art HE 2725 2169 292 2089 1207 1896 10131 36172 292 823a.A.a.A.
28.11 Turbinen HEa.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 49 22 4a.A.a.A.
28.11 Maschinen, Apparate HE 76 160 7 112 74 65 140a.A.a.A.a.A. 2a.A.
28.11.1 Motoren- u. Antriebstechnik-HE 927 943 40 753 374 538 860a.A. 82 200a.A.a.A.
28.11.1 Maschinen-, Apparate-u. Industrieanlagenbau 1239 2210 146 2091 903 1525 2066a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
28.14 Armaturen HE 45 130 3 126 35 80 104 894 76 255a.A.a.A.
28.2 Maschinenbau HE 3134 3057 303 2943 1920 2905 3741 9356 2994 321a.A.a.A.
28.2 Maschinen-, Anlagen- u. Apparatebau-HE 2272 3514 230 1845 833 1517 2972 36477 3951 3284a.A.a.A.
28.21 Verbrennungsanlagen (Kessel, Öfen, Brenner) HEa.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
28.22 Hebezeuge, Kräne und Förderanlagen HEa.A.a.A.a.A. 211 79 103 223 468 352 488a.A.a.A.
28.22 Gabelstapler und Hubwagen HEa.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 47 6 5a.A.a.A.
28.4 Werkzeugmaschinen HE 44 110 2 110 6 14 64 958 117 122a.A.a.A.
28.41 Metallbaua.A. 1600a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 593 905a.A.a.A.
28.41.1 Metallbau u. Metallwaren - HE 1397 707 109 1088 900 940 1358a.A. 583a.A.a.A.a.A.
28.41.2 Metallbe- und -verarbeitungs-Unternehmena.A.a.A.a.A. 1318a.A. 1650 5752a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
28.41.3 Metallmöbel HE 30 60 5 69 85 52 55 157 41 35a.A.a.A.
28.41.3.1 Drehmaschinen und Drehbänke Hersteller 13 22a.A. 6 4 2 14 24 5a.A.a.A.a.A.
28.41.3.1 a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
28.93 Fleischereimaschinen HE 12 22a.A. 27 14 21 29 82 12 6a.A.a.A.
28.94 Textil- und Bekleidungsindustrie, Maschinen HEa.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 211 22 31a.A.a.A.
28.95 Verpackungsmaschinen und -Teile HEa.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 385 12 105a.A.a.A.
28.96 Kunststoff-Industrie 763 859 31 720 440 495 1049a.A.a.A. 741a.A.a.A.
29.10.2 Personenkraftwagen und Transporter HE 71 61 11 7 4 8 93 75 31a.A.a.A. 5
29.21 Autokarosseriebau 146 119 5 129a.A. 31a.A.a.A. 350 1658a.A.a.A.
29.3 LKW- u. Nutz-Kraftfahrzeuge u. KFZ-Parts - HE 70 39 3 30 36 17 115a.A.a.A.a.A. 3a.A.
29.3 PKW- Kraftfahrzeugec+ Parts- HE 103 77 5 44 1 41 121 159 486 570a.A.a.A.
29.3 Fahrzeugbau-, KFZ-Parts + -Teile- HE 294 109 13 161 105 287 415 2173 854 641a.A.a.A.
30.11 Schiffs- u. Bootsbaubetriebe / Werften 33 290a.A. 255 357 112 48 492 74 337a.A.a.A.
30.12 Werften-Yacht-u.Bootsbau-HE 43 290a.A. 118 85 291 417 873a.A. 337a.A.a.A.
30.13 Boots- u. Schiffsteile HE 65 251 4 255 124 339 227 630 63 154a.A.a.A.
30.20.1 Lokomotiven / Schienenfahrzeuge - HE 7 1a.A. 1 3 2 4 111 17a.A.a.A.a.A.
30.30 Flugzeug+Flugzeug-Teile-HE 6 6a.A.a.A. 2 4 1 341 37 10a.A.a.A.
31.01.1 Büromöbel-HE 70 72 1 120 65 44 52 227 51 48a.A.a.A.
31.01.2 Ladenbau, Geschäftseinrichter und Innenausbau Betriebe 110 283 18 158 64 184 90a.A. 246 256a.A.a.A.
31.01.3 Möbel-HE 430 492 28 474 502 306 473 3875 1026a.A.a.A.a.A.
31.01.3 Laden- und Messebauunternehmen 219a.A. 13 5 11 43 536 2164 147a.A.a.A.a.A.
31.02 Küchenmöbel-HE 51 35 3 62 90 73 195a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
31.08 Camping u. Gartenmöbel HE 23 21 3 42 17 28 33 100 61 52a.A.a.A.
31.09.1 Polstermoebel-HE 44 75 1 140 130 80 90 530 71 33a.A.a.A.
32.12 Schmuck-, Gold + Silberwaren-HE. 270 33 1 35 82 94 38 991 164 252a.A.a.A.
32.12 Gold- u. Silberschmieden 34 609 4 11 319 32 151a.A. 357 295a.A.a.A.
32.12.10 Werbe - Artikel - HE 136 107 5 59 108 54 139 1187 146 67a.A.a.A.
32.30 Snowboard Herstellera.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 1a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
32.5 Medizintechnik 56 62 6 75 35 85 99a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
32.50.111 Medizinische Instrumente und Geräte HE 32 39 1 45 18 62 51a.A. 107 154a.A.a.A.
32.50.3 Zahntechniker / -Labors 607 569 27 116 363 11 284 6581 527 923a.A.a.A.
32.9 Kühlanlagen-HE 48 88 2 43 14 18 30 719a.A.a.A.a.A.a.A.
32.9 Kältemaschinen und Kühlanlagen HEa.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 968 141 60a.A.a.A.
33.17 LKW-Handel u. Reparaturwerkstätten 118 430 8 58a.A.a.A.a.A.a.A. 380 2a.A.a.A.
33.18 Auto-Abschleppdienst+Service 352 203a.A. 63 254 92 369a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
33.19 Fahrrad-EH, Rep. 1005 2095 41 605 146 29 309 5537 627 881a.A.a.A.
33.19.5 Paletten Herstellung und Reparatur 65 102 4 52 36 55 114 274 34 11a.A.a.A.
34.15 Maniküre 978 1716a.A. 14a.A. 83 189a.A. 471 171a.A.a.A.
34.15 Maniküre und Pedikürea.A.a.A. 97a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
34.70 Motorrad-/Moped -Handel, Zubehör+Reparaturen 488 436a.A. 271 72 121 265 5422 518a.A.a.A.a.A.
35 Energieversorgung 85 155 36a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
35.11.2 Stromnetzbetreiber 21 16 3 17 26 38 113a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
35.11.3 Elektrizitäts- Werke 51 63 17 817 516 108 172 6272 1378 556a.A. 286
35.21.2 GAS - Werke 18 13 2 16 5 11 30 681 69 66a.A.a.A.
35.3 Wärmeenergiewerke u. Wärmekraftwerkea.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
35.3.10 Wasserwerke u. Wasserversorgungs-Unternehmen 63 137a.A. 51 10a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 56a.A.
35.3.10 Wasser-Kraftwerke 15 16a.A. 4 24 26 147 715 150 316a.A.a.A.
35.3.10 Wasserwerke 17 19a.A. 5 1 4 15a.A. 213 318 16a.A.
35.30 Kern-, Gas- u. Elektro-Kraftwerkea.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
35.30 Fernheizwerke u. -Versorgung 1 13 1 14 54 9 104 471 784 2a.A.a.A.
38.31 Kunststoff-Recycling - Unternehmen 31 12 1 20 3 11 34 158 62 6a.A.a.A.
41.1 Baugewerbe 2056 2599 334 912 1993 1644 2709a.A.a.A.a.A.a.A. 84
41.20.1 Bauunternehmen - aller Art 1164 1810 197 3265 2049 2558 9032 35295 6643 20375a.A.a.A.
41.20.1 Bauunternehmen ( Auszug Mittelständisch ) 1381 1198 156 980 593 865 1193a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
41.20.74 Holzhaus-, Fertig-, Pavillon- u. Montagehaus-Bau 23 29 1 33 92 78 78a.A.a.A. 412a.A.a.A.
42.00 Hochbau- u. Fertigteilbau-Unternehmen 464 423a.A. 108 262 236 279a.A. 306 1666a.A.a.A.
42.12 Tief- u. Strassen-Bauunternehmen 450 1900 75 109 100 400 75a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
42.2 Brückenbauunternehmen 21 110 1 50 20 95 22 209 53 66a.A.a.A.
43.29.1 Elektroinstallateure / Elektrowaren-Hdl. 3032 2949 159 2907 2612 2450 1819a.A. 8566a.A.a.A.a.A.
43.29.1 Elektroinstallationsunternehmena.A. 2928a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
43.29.9 Heizungstechnik-Installation 3869 2120 137a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 364 477a.A.a.A.
43.29.9 Heizung-/Sanitärinstallateure 3591 1762 490 2061 587 224 1596a.A. 2588 5199a.A.a.A.
43.32 Klima+Lüftungstechnik-Installation 929 820 65 768 410 786 404a.A. 988 469a.A.a.A.
43.32 Klempnereien / Installationsbetriebe 7400 7000 84 1200 2403 1556 2610a.A. 789 1126a.A.a.A.
43.32 Klimaanlagen und Lüftungsanlagen HE 132 105 10 145 54 119 137 345 54 49a.A.a.A.
43.34 Maurer + Verputzarbeitena.A.a.A. 2a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
43.34.1 Schlossereien 587 380 57 261 430 321 800a.A. 1779 753a.A.a.A.
43.34.2 Fliesen / Platten-Hdl., Verlegereien 648 1350 42 121 81 180 563 152a.A.a.A.a.A.a.A.
43.34.2 Glas / Porzellan / Keramikwaren-Hdl. 240 3000 12 46 285 480 380 3432 455 196a.A.a.A.
43.34.2 Industrieboden-, Parkett- u. Bodenverlegung 476 220 33 278 128 137 297 404 49 11a.A. 19
43.34.3 Parkett - Verlegung 256 668 25 228 98 116 132a.A. 519 459a.A.a.A.
43.35 Fenster + Türen - HE - Holz 60 90 4 90 62 140 130a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
43.35 Fenster und Türen HE (aller Art) 400 155 9 270 145 221 255a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
43.9.1 Maler + Anstreicher - Tapezierer 3481 6137 157 2400 590 1075 2150a.A. 1284 2808a.A.a.A.
43.91.2 Messebau- und Standgestaltungsbetriebe 221 263 2a.A.a.A. 73 36a.A. 150 117a.A.a.A.
43.91.5 Trockenbauunternehmena.A.a.A.a.A. 3 3 7 4a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
43.99 Zimmermannsbetriebe 3388 3475 40 5387 900 780 130 9488 1031 3731a.A.a.A.
43.99.1 Dachdeckereien 1398 1922 90 452 25 260 180a.A. 984 1811a.A.a.A.
43.99.2 Säge- und Hobelwerke 228 211 30 216 967 331 688a.A. 824 231a.A.a.A.
43.99.3 Tischlereien / Schreinereien (Möbel) 4298 4375 132 649 850 1350 1820a.A. 5076 525a.A.a.A.
43.99.4 Treppenbau-Untern. - HE 400 313 30 37 76 125 392a.A. 257 145a.A.a.A.
43.99.6 Fertigbau-Unternehmena.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 35a.A.a.A.
43.99.6 Fertighaus- u. Fertigteilbau - HE 78 95 26 63 22 36 46 434 295 22a.A.a.A.
43.99.6 Fertighaus- u. Fertigteilbau - Unternehmen 101 100 6 63 22 36 46 606 252 115a.A.a.A.
45.0 Gerüstbauer + -Verleiher 188 238 19 131 77 171 437 5134 172a.A.a.A.a.A.
45.19 LKW-Lastkraftwagen / Nutzfahrzeuge - Hdl. 208 484 8 38 8 23 128 17 7 2a.A.a.A.
45.19 Omnibus Händlera.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 649a.A.a.A.a.A.a.A.
45.19 Diverse Einzelhändler < 5 MA ohne KFZ-Bereicha.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
45.20.1 Autohändler / Autohäuser 1482 3816 213 2438 760 475 1800a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
45.20.2 Auto-Lackierereien 610 25 12 352 220 300 350a.A. 595 834a.A.a.A.
45.20.2 Auto-Handel u. Reparaturwerkstätten 1780 1520 192 2745 760 1190 1080a.A. 256 370a.A.a.A.
45.20.2 Autowerkstätten 4146 3581 65 3349 3573 1047 3069a.A. 6348 7262a.A.a.A.
45.20.2 Auto-KFZ-(Kraftfahrzeuge) - HE > 50 MA 31 22 1 13 15 6 34 86a.A.a.A.a.A.a.A.
45.20.2 Auto-Lackierereien und Karosseriebetriebea.A.a.A.a.A.a.A. 419a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
45.30 Auto-Ersatzteile HE + GH 265 343 22 225 183 207 121 758 218 155a.A.a.A.
46.11.1 Auto-Ersatzteile+Zubehör-EH 282 787 58 714 185 310 420a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
46.11.2 Auto-Teile + KFZ- Zubehör - GH 149 196 14 148 288 349 335 298a.A.a.A.a.A.a.A.
46.14.1 Holz-GH, Hdl. 395 413 17 297 35 115 44a.A. 1540 652a.A.a.A.
46.14.2 Baustoffe + -Material-GH 255 265 20 159 121 235 205 3820 127 201a.A.a.A.
46.14.401 Schweißmaschinen, Schweißgeräte (Fach- u. Großhandel)a.A.a.A.a.A. 21a.A. 10 43a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
46.15.4 Antiquitäten / Kunst-EH 1123 1120 15 356 113 59 605 13611 1262 1324a.A.a.A.
46.24 Blumen-/Floristen-GH 1080 1800 3 84 90 78 89a.A. 84 57a.A.a.A.
46.32 WEIN-GH
46.32 Getränke-GH 107a.A. 10a.A. 11 29a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
46.32 Wein-GH 113a.A.a.A. 52a.A.a.A.a.A. 835 910a.A.a.A.a.A.
46.36 Spirituosen-GH 410 7 6 16 1 10 4 678 208 63a.A.a.A.
46.36 Spirituosen-Hdl. 800 1150 51 240 10 62a.A.a.A. 177 166a.A.a.A.
46.38 Süsswaren+Schokolad.-GH 27 78 6 5 13 9 70 609 107 48 42 22
46.38 Bäckereibedarf-GH, Hdl. 35 54 2 60 19 8 45 537 32 23a.A.a.A.
46.38.2 Nahrungsmittel und Nonfood-Artikel GH 84 1140 15 560 51 33 115a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
46.39.1 Tiefkühlkost-GH, Hdl. 16 24 12 15 15 9 35 779 119 88a.A.a.A.
46.41.1 Lebensmittel-GH 580 410 60 670 264 360 1472a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
46.43 Bekleidungs-GH 63 55 10 74 45 40 110a.A. 419 419a.A.a.A.
46.43 Bekleidungs-GH 78 51 4 110 56 152 101a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
46.43 Sport- u. Freizeitbekleidungs-GH 70 39a.A. 92 20 112 63 996 41 40a.A.a.A.
46.43.1 Schuhwaren-GH 62 70 5 65 70 51 51a.A. 158 101a.A.a.A.
46.43.1 Schuhwaren-Hdl. 1316 2432 89 653 113 97 700 12694a.A. 1423a.A.a.A.
46.43.3 ArbeitsSchutz+Berufskleidung-GH 78 111 4 95 38 145 107 2445 95 46 13a.A.
46.44 Küchen-Einrichtungen-Küch.-Masch.+-Geräte-GH 43 47 10 30 58 45 6a.A.a.A.a.A. 78a.A.
46.44 Computer+IT-Technik-GH+Elektronik-Artikel u. Zubehör -GH-Hdl 426 260 54 1637 914 1443 3659a.A.a.A.a.A.a.A. 38
46.44.1 Elektrotechnik-Elektronik-Artikel-GH 163 184 18 253 119 333 254a.A. 3139a.A.a.A.a.A.
46.44.1 Elektronische-Geräte- GH 273 349 22 433 224 572 519a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
46.44.2 Wasch- u. Reinigungsmittel GH 16 314 22 531 251 590 515 329a.A.a.A.a.A.a.A.
46.46.2 Arzneimittel + Pharmazeutika-GH 45 55 2 162 80 95 534 686 21 37a.A.a.A.
46.48.1 Uhren-GH 14 40 4 74 32 44 60 359 182 110a.A.a.A.
46.49 Lampen+Beleuchtungs-Hdl. 271 585 51 90 61 128 180 824 423 473a.A.a.A.
46.49 Teppich-GH 50 30 2 38 16 104 15 560 46 50a.A.a.A.
46.49 Teppich-Hdl. 1447 1596 22 942 80 63 408a.A. 771 1260a.A.a.A.
46.49 Teppichböden, Laminate+PVC-Beläge-Verlegung 1346 723 31 128 90 101 152 319 1 4a.A.a.A.
46.49.1 Schmuck-, Gold + Silberwaren-GH 150 46 3 105 60 13 102 758 126 104a.A.a.A.
46.49.1 Schmuck und Uhren Großhandel, Vertrieb, Ex- und Import 79 41a.A. 57 37 4 105a.A. 446a.A.a.A.a.A.
46.49.2 Fahrrad-GH 8 108 2 52 10 18 10 346 40 40a.A.a.A.
46.49.4 Reitsportartikel GH / Lieferanten 186 536 35 122 104 52 184 1080 88 96a.A.a.A.
46.49.4 Sport + Freizeit-Artikel-GH 93 153 2 164 294 523 337a.A. 184 142a.A.a.A.
46.49.4 Sport + Freizeit-Artikel-Hdl. 528 913 40 879 189 428 942a.A. 1935a.A.a.A.a.A.
46.49.5 Werbe - Artikel - GH 41 10 3 9 13 15 15a.A. 185 115a.A.a.A.
46.49.6 Schiffsausrüstungs / bedarf-GH, Hdl. 4 28a.A. 74 4 18 2 622a.A. 1a.A.a.A.
46.5 Papier- + Schreibwaren-GH 90 65 7 148 235 145 180a.A. 933 341a.A.a.A.
46.5 Verpackungsmittel aller Art - HE 150 191 5 140 90 80 150a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
46.5 Verpackungsmittel a. Art -GH 130 130 5 175 75 180 170a.A. 347 175a.A.a.A.
46.62 Gabelstapler-GH/Hdl. 61 42 6 48 16 51 68a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
46.62.2 Druckmaschinen Hdl. aller Art (neu/gebraucht) 132 165 13 285 117 258 264a.A. 102 87 32a.A.
46.63 Landmaschinen-GH, Hdl. 490 558 18 400 100 360 106 2667 145 50a.A.a.A.
46.69.1 Möbel-GH 120 173 30 166 61 267 143 1271 118 52a.A.a.A.
46.7 Baumaschinen- u. Geräte- GH 107 124 12 112 42 172 129a.A. 463 301a.A.a.A.
46.71 Schweissereibedarf-GH, Hdl. 30 65 2 9 12 11 11 1366 91 32a.A.a.A.
46.71.1 Waffen-, Munition u. Zubehör GH/Hdl 2 4 21 12 292 860 764 67 11 6a.A.a.A.
46.73 Eisen- und Stahlwaren GH 405 470 11 424 203 626 647a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
46.73.2 Baustoffe- u. Baumaterial-GH + Hdl. 862 578 110 318 800 621 950a.A. 4943 3529a.A.a.A.
46.73.2 Sanitärkeramik und Sanitärporzellan HE 6 4a.A. 5 6 10 22 170 22 22a.A.a.A.
46.74.1 Tapeten-GH 25 14 3 42 90 81 8 604 57 7a.A.a.A.
46.74.2 Kunststoffwaren-GH 60 136 4 60 5 80 44a.A. 861 272a.A.a.A.
46.74.4 Möbelbeschläge Großhandel 52 25 2 35 12 65 69 95 28a.A.a.A.a.A.
46.75 Sand / Kies - Gruben u. Handel 44 90 7 156 105 410 148a.A. 565 369a.A.a.A.
46.75 Heizungsbedarf-GH, Hdl. 171 99 9 62 3 42 66a.A. 603 210a.A.a.A.
46.75 Sanitäre Artikel / Installationsbed.-GH 66 114 25 33 61 77 87a.A. 760 208a.A.a.A.
47.11 Einzelhandelsbetriebe aller Art 76000 64000 680 33000 17050 6450 21600 996957 111390 90530a.A. 491
47.11 Gebrauchtwagenhandel 2268 1586 142 690 123 760 1480a.A. 167 644a.A.a.A.
47.11 Wohnmobile und Wohnwagen Einzelhandel 121 485 5 97 47 73 212a.A. 79 17a.A.a.A.
47.11.1 Handarbeits-, Bastel- und Künstlerbedarf Hdl.a.A. 1209a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.19 Tabakwaren-GH 18 16 9 40 4 30 14a.A. 120 77a.A.a.A.
47.19 Tabakwaren EH 1107 977 10 791 5 5 339a.A.a.A. 711a.A.a.A.
47.19.1 Lebensmittel-Hdl. 2067 9251 77 1827 1918 791 2609a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.19.1 Warenhäuser - Non-fooda.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.19.2 Geschenke + Souvenier -HE 35 63 2 31 28 51 601 270 42 8a.A.a.A.
47.19.2 Geschenke+Souvenier-EH 1150 1080 20 571 903 171 423a.A. 580 900 124 79
47.19.2 Kaufhäuser / Warenhäuser 391 91 24 59 75 198 70a.A. 2868 259a.A.a.A.
47.19.2 Kunstgewerbe-Artikel, Arts & Crafts EH 306 506a.A.a.A. 338a.A.a.A.a.A. 235 310a.A.a.A.
47.19.2 Geschenk-Artikel- EH 1330 1020 57 332 260 510 860a.A. 280a.A. 124 59
47.19.4 Werbeartikel+Geschenke-GH 620 842 21 511 237 461 406a.A. 354 219 32 32
47.19.4 Werbeartikel+Geschenke-EH 437 1728a.A. 481a.A.a.A.a.A.a.A. 1874 1725a.A.a.A.
47.21.5 Lederwaren - Hdl 390 325 21 156 223 29 118a.A. 1884 1793a.A.a.A.
47.21.5 Lederbekleidung - EH 86 121a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.22 Wein EH 815 991 72 437 11 26 301 3135 1011a.A.a.A.a.A.
47.22 Weine und Spirituosen Einzelhandel 896a.A. 65 503a.A. 24a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.22.5 Feinkost HE 13 21a.A. 18 1 35 5 217a.A.a.A.a.A.a.A.
47.30.1 Tankstellen u. Autoservice-Stationen 1030 1227 290 910 800 600 520a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.31 Reformhäuser 774 861 51 218 447 155 678 4612 249 298a.A.a.A.
47.43 Software - EH 2423 3105 127 1413 67 324 739 4766a.A. 2329a.A.a.A.
47.43 Elektromärkte u. Elektronische Artikel EH 6188 2514 110 524 548 293 453 268 42 44a.A.a.A.
47.53 Eisen / Stahl-GH, Hdl. 93 85 12 144 215 162 111a.A. 297 47a.A.a.A.
47.54 Bau- u. Heimwerkermärkte 665 569 96 371 393 553 298a.A. 351 63a.A.a.A.
47.59 Gardinen / Vorhänge-Hdl. 473 623 18 309a.A. 148 234 5483 466 610a.A.a.A.
47.59 Tapeten-Hdl. 176 239 14 18 320 23 98a.A. 692 140a.A.a.A.
47.59.2 Büroeinrichtung-EH 210 530 18 68 155 270 698a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.59.2 Möbel Hdl. 1259 3551 61 584 389 263 506 16626 2334 1830a.A.a.A.
47.59.2 Möbel aller Art - HE 275 273 21 268 169 216 456a.A.a.A.a.A. 25a.A.
47.59.2 Bürotechnik HEa.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.59.3 Raumausstatter Inneneinrichtungen / Polstereien 220 2170 19 87 230 320 780a.A.a.A. 168a.A.a.A.
47.59.6 Küchenmöbel-EH 912 1274 54 494 592 234 423a.A. 465 595a.A.a.A.
47.59.9 Glasereien 527 630 16 790 80 300 620a.A. 989a.A.a.A.a.A.
47.6 Musikinstrumente - EH 288 392 28 139 3 83 248 4204 455 436 36 20
47.6 CD/DVD HE 61 31 11 44 32 54 51a.A. 38 307a.A.a.A.
47.61 Haushaltswaren+-geräte -EH 207 1002 8 190 301 240 512 4880 357 387a.A. 52
47.62 Reitsportartikel Hdl. / Lieferanten 249 724 31a.A. 143a.A. 199a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.62.1 Buch-Hdl. 1635 1423 58 362 132 207 341a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.62.2 Bürobedarf, Büroeinrichtungen und Bürotechnik GHa.A.a.A. 21a.A.a.A.a.A.a.A. 960 820 306a.A.a.A.
47.64 Papier / Schreibwaren-Hdl. 350 240 46 115 360 235 3200a.A. 295 57a.A.a.A.
47.64.2 Zelte/Planen/Canvas - Hdl. u. Verleih 386 337 15 96 4 26 130a.A. 61 141a.A.a.A.
47.64.2 Verpackungshändlera.A.a.A.a.A. 65a.A. 48 196a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.64.5 Campingartikel u. Sportartikel- EH 893 1297 51 123 38 502 1023a.A. 1735 2784a.A.a.A.
47.66 Boote und Bootszubehör Einzelhändler und Werkstätten 132 312 10 321 234 431 402a.A. 58a.A.a.A.a.A.
47.71 Spielwaren-HE 111 75 2 60 25 33 40 873 85 66a.A.a.A.
47.71 Spielwaren-EH 206 766 30 251 42 165 267 6956 675 925a.A.a.A.
47.72 Computer+EDV+Zubehör- Service+ EH 2767 1050 168 650 105 1140 1510a.A.a.A. 2329a.A.a.A.
47.72.1 Bekleidungs-Hdl. 4211 3783 320 2027 1331 627 2314a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.72.1 Herrenbekleidungs-Hdl. 831 1291 55 527 110 124 71a.A. 272a.A.a.A.a.A.
47.72.1 Gartenmöbel - Einzelhandel 306 271 11 123 78 41 121a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.72.3 Arbeits-+Berufskleidung- Hdl 313 461 6 76 149 109 239a.A.a.A.a.A.a.A. 28
47.72.3 Arbeits-+Berufskleidung-GH 78 66 4 89 28 182 74 470 52 9 13a.A.
47.72.3 Boutiquen und Bekleidungsmode EH 1929 269 6 1501 130 118 182 12066 6619 5267a.A.a.A.
47.72.3 Kinder- & Babybekleidungs- EH 963 1515 32 178 80 98 237a.A. 917 611a.A.a.A.
47.72.3 Babyartikel-/ Kinderwagen- EH 489 560 13 28 48 63 40 361 150 36a.A.a.A.
47.72.3 Baby- & Kinderartikel, Ausstattungen & Bekleidungs EH 836 1243a.A.a.A. 485a.A.a.A.a.A. 935 517a.A.a.A.
47.72.5 Damenbekleidungs-Hdl. 2102 3952 213 632 265 408 331 10665 2893a.A.a.A.a.A.
47.75 Apotheken 3425 1291 76 368 643 487 328 17925 1309 1630a.A.a.A.
47.75.1 Parfümerien 368 256a.A. 81a.A.a.A. 240a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.75.201 Drogerien 112 1295 18 375 412 67 286a.A.a.A. 846a.A.a.A.
47.76 Sanitätshäuser 260 230 5 45a.A. 165 196a.A. 34 38a.A.a.A.
47.76 Orthopädische Artkel-Sanitätshäusera.A. 214a.A. 149a.A. 74 352a.A. 493 302a.A.a.A.
47.76.1 Kosmetik / Schönheitssalons 4369 7649 174 897 1842 528 67a.A. 1819 2655a.A.a.A.
47.76.1 Kosmetische Artikel-Hdl., Parfümerien 2590 3300 60 230 960 131 305a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.76.1 Kosmetische Artikel Hdl.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 40a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.76.1 Friseurbedarf EH 155 240a.A. 34 81 27 30a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.76.101 Blumen-Hdl. 2806 2801 96 966 596 820 1962a.A. 2368 2411a.A.a.A.
47.76.13 Friseursalons 12625 10022 356 4910 8256 1968 5390 62800 4966a.A. 700 380
47.76.13 Herren - Friseur 2543a.A.a.A.a.A. 420a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 160a.A.
47.76.15 Fußpflegesalons 2154 540a.A.a.A. 237a.A.a.A. 612 916a.A.a.A.a.A.
47.76.2 Gartenfachhandel 644 728a.A. 24a.A.a.A.a.A.a.A. 359 275a.A.a.A.
47.76.3 Damen - Friseur 10182a.A.a.A.a.A. 2850a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 540a.A.
47.76.5 Zoofachgeschäfte, Tierbedarf und -Nahrung EH 415 1162 30 489 114 138 388 7051 537 215a.A.a.A.
47.77 Uhren + Schmuckwaren EH 1658 1800 85 886 910 650 890a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.78.1 Juwelen-Gold-Schmuck- EH 2600 2520 98 647 734 251 305a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.78.1 Juweliere + Schmuckwaren-EH 1046 1087 85 696 793 495 816 9687 1015 1983a.A.a.A.
47.78.1 Uhren-EH 488 378 85 35 910 650 568a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.78.1 Uhren und -teile HE 43 40a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 295 31 304a.A.a.A.
47.78.2 Computer-Hdl+ Elektronik-Zubehör 1650 2200 12 560 120 550 184a.A.a.A. 1 96 70
47.78.3 Supermärkte / Hypermärkte 2382 2072 92 2225 147 582 2620 41280 3654 1672 3 6
47.78.4 Museen + Kunstgalerien 975 1384 58 422 229 307 871a.A. 486 438a.A.a.A.
47.78.9 Optiker, Optische Produkte-Hdl. 1510 1026 85 609 630 353 1236 10301 729 903 126 35
47.79 Foto-Film+Kamera-Artikel-EH. 144 700 30 243 81 170 325a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.79.1 Deko-, Accessoires- und Fanartikel EH 1579 1173a.A. 38 320a.A.a.A.a.A. 1463 811a.A.a.A.
47.79.205 Auktionäre / Auktionshäuser 74 75a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.81 Schlösser und Burgena.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
47.95 Eisen / Metallwaren, Werkzeug-Hdl. 530 580 25 280 260 310 330a.A. 544 180a.A.a.A.
47.99 Versandhandel aller Art 58 440 10 381 211 23 1146 3024 318a.A.a.A.a.A.
49.20 Eisenbahngesellschaften 3 1 1 1 2 2 16 414 515 435a.A.a.A.
49.39 Spediteure + Transporteure aller ART 2402 6495 121 725 870 614 1231 16949 1560 820 280 18
49.39 Spediteure aller Art 707 1201 94 450 435 512 1020a.A.a.A. 161a.A. 62
49.39 Spediteure und Transportunternehmen (ohne Luft- und Seetransporte) 2345 5194 280 1348 7284 973 929a.A.a.A. 3182a.A.a.A.
49.4 Linienbusverkehra.A.a.A.a.A. 36 136 75 34a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
49.41.1 Reisebus- & Omnibusunternehmen (national / internat.) 417 286 19 565 382 1217 269 4359 1323 412a.A.a.A.
49.41.2 Autovermietung, Touristen Transporta.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
49.42 Umzugsspeditionena.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
49.50 Transportunternehmen-Express+Lagerdienste 2800 4100 195 610 350 510 570a.A.a.A.a.A.a.A. 679
49.50 Transport-u. Logistik- Service u. Zubehör 172 894 12 117 57 166 109 8658 213 231a.A.a.A.
50.20 Reedereien+Schifffahrtsgesellschaften 67 91 1 87 27 218 80a.A. 53 388a.A.a.A.
50.20 Reedereien, Schiffsagenten+Schifffartsgesellschaften 129 185 10 136 83 279 243 3363a.A.a.A.a.A.a.A.
51.21 Fluggesellschaften 75 98 3 99 50 20 9 391 217 133 54 16
51.21 Flug-, Charter+Luftfrachtgesellschaften (Niederlassungen) 98 85 23 86 66 64 63 409 222 109 36 18
52.29 Flughäfen 3 3 1 5 2 5 4 97a.A.a.A.a.A. 1
52.29 Flughäfen und Flugplätze 35 25 1 32 29 22 49a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
55.10.102.1 Wellness-, Kur-, Heilbad- und Luxushotels 169 90 22 102 78 296 359 193 77 168a.A.a.A.
55.10.107 Hotels 3-5 Sterne 593 542a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 923a.A.a.A.a.A.
55.10.108 5 Sterne Luxushotels 49 22 4a.A. 38 6 11a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
55.10.2 Hotels und Restaurants 12267 8498 793 2427 810 2130 2120a.A.a.A. 22409 4900 580
55.10.2 Hotels 1395 1672 169 645 450 921 2500 19584 13106 2597 40a.A.
55.10.2 Hotels - 4 + 5 Sterne 254 334 25 53 43 49 157a.A.a.A.a.A. 61a.A.
55.3 Campingplätze 432 1689 17 135 24 285 125 1736 332 5a.A.a.A.
56.10.2 Restaurants, Gaststätten 8250 9053 944 2588 7506 823 6265 100991 17765 31296 59a.A.
56.10.2 Vietnamesische Restaurants und Imbissstuben 76a.A.a.A. 15a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
56.10.3 Türkische Restaurants und Imbissstubena.A.a.A.a.A. 21a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
56.10.3 Thailändische Restaurants und Imbissstuben 94a.A. 2 65 41a.A. 29a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
56.10.4 Cafes, Teestuben, Bars, Bierhäuser, Pubs 511 4247 997 536 650 3020 2120 22585 8791 2725 180 23
56.10.6 Japanische Restaurants und Imbissstuben 46a.A. 17 109 26a.A. 62a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
56.10.6 Chinarestaurants und Imbissstuben 440a.A. 15 95 126a.A. 4a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
56.10.7 Pizzerien 2692 2081 94 2280 381 176 1164a.A. 1846 1122a.A.a.A.
56.30 Catering- u. Partyservices 1759 2223 9 866 895 398 2091 9734 695 778 3a.A.
56.30.5 Grossküchen- u. Cateringeinrichtungen HE 16 18a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 117a.A.a.A.a.A.a.A.
56.30.5 Großküchengeräte-HE 84 130 3 122 83 120 145a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
56.30.5 Grossküchen- u. Cateringeinrichtungen GH 43 47a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 117a.A.a.A.a.A.a.A.
58.12 Zeitungs- und Zeitschriften- Verlage 266 160 67 324 1337 149 886a.A. 616 592a.A.a.A.
58.13 Diskotheken u. Tanzlokale 180 199 32 196a.A. 18 124 6093 2508 2562 48 300
59.14 Fernseh/Radio/Videogeräte-Hdl., Rep. 1062 1221 38 578 9 223 756a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
59.14 Audio / Video / Film-Produktionen 96 122a.A. 83 154a.A. 56a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
59.15 Bühnen-, Ton- u. Show-Technik- Firmen 32 15 4 20 23 68 33a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
59.20.2 Tonstudios / Schallplattenstudios 90 135 4 76a.A. 110 190a.A. 473 305a.A.a.A.
61 Telekommunikationsunternehmena.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 909 96a.A.a.A.
62.08 Internet- Software + Service 74 11 22 64 32 61 1382 782 947 465a.A.a.A.
62.09 Softwarehäuser u. -entwickler 732 587 52 410 190 830 663a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
63.0 BeratungsFirmen-Finanzierung-Investition-Versicherung 142 192 53 137 145 161 108 448 78 647a.A.a.A.
63.11 EDV-Beratung u. Softwarehäuser 620 415 56 504 310 505 512a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
64.12 Diät- und Ernährungsberatung 644 567 11 55 41 9 16 2787 353 157 1 11
64.20 Banken u. Finanzdienste (Hauptstellen u. Reg.-Direktionen) 589 175 212 121 158 105 97a.A. 631 166 19 10
64.21 Banken+Finanzdienste-(Hauptstellen- u.Regionaldirektionen) 96 175 143 121 158 105 97 8569 2349 3293 19 10
65.12.1 Versicherungsgesellschaften 1073 172 62 89 62 101 117 2483 69 447 11 9
68.31.2 Facility- und Gebäudemanagement 41 70 6 5 175 77 1993 31508 208 1067a.A.a.A.
69.10 Rechnungswesen / Wirtschaftsprüfung / Steuerberatunga.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
69.10.1 Steuerberater / Revisoren 2100 2200 272 958 420 1050 1350a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
69.10.2 Rechtsanwälte / Notare 14069 2205 775 1922 1005 1854 1545 39448a.A.a.A. 14 17
71.11.2 Ingenieur-Büros aller Art 837 2312 316 931 600 1420 2306 125192 1308 7890a.A.a.A.
71.11.2 Ingenieurbüros- Bauwesen, Konstruktion + Beratung 307 523 33 260 406 380 238a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
71.11.41 Architekten und Architekturbüros 6150 2746 325 1509 1285 2513 1243 53878 3621 7459 340 106
71.12 Innenarchitekten 2043 1095 44 327 426 137 376 4952 444 431a.A.a.A.
71.12.6 Lichtplanung, Lichtdesign u. Beleuchtungsdesigna.A.a.A.a.A. 41 28 66 38a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
71.13 Garten- und Landschaftsarchitekten 1386 184a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 5057 684 236a.A.a.A.
72.11.0 Umwelt-Technik u.-Forschung 6a.A. 1 4 4 4 4 36a.A.a.A.a.A.a.A.
72.11.1 Forschungslabore -Techn.- Pysikalische- 128 297 6 145 67 259 152a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
73.20 Werbeagenturen u. -Berater 950 1400 137 670 420 530 2100a.A.a.A.a.A. 155 52
73.20 Marketing- und Werbeagenturen 1375 1635 182 2152 1986 408 2800a.A. 3557 2859a.A.a.A.
74.20.1 Fotografen / Fotoateliers 1927 589 51 832 8 330 2435a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
77.11 Tierärzte / Tierkliniken 2730 1486 92 536 845 326 679 11989 1506 752a.A.a.A.
77.35 Baumaschinen- u. Geräte- Hdl + Verleih 123 287 10 154 80 148 624a.A. 440 276a.A.a.A.
79.12 Reisebüros 1092 1951 125 644 510 238 920 27981 2406 3784 8a.A.
79.12 Reisebüros und -Veranstalter 1031 1836 129 627 695 389 932 19767a.A.a.A.a.A.a.A.
8.12.8 Offset- und Rotations- Druckereien 478 259 28 345 176 341 568 3627 501 941a.A.a.A.
80.20 Schlüsseldienste 560 360 12 210a.A. 110a.A.a.A. 354 325a.A.a.A.
80.21 Signal-, Alarm- und Sicherheitsanlagen HE 247 202 16 45 89 54 88 19 61 231a.A.a.A.
80.22 Sicherheits-, Wach- / Schliessgesellschaften 259 310 11 75 130 188 221a.A. 326 165a.A.a.A.
80.23 Sicherheits- und Überwachungsdienstea.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 3656a.A.a.A.a.A.a.A.
81.21 Garten- u. Landschaftspflege/Winterdienste 1043 706 117 470a.A.a.A. 163 48302 2923 3616a.A.a.A.
81.30.1 Wäschereien u. Chem. Reinigungen 604 356 17 116 338 102 305 5473 244 986a.A.a.A.
81.30.9 Gärtnereien 4757 2600 104 904 800 1850 270 350 232 328a.A.a.A.
81.30.9 Gartencenter, Gärtnereibedarf-GH, Hdl. 502 1918 13 310a.A. 260 411a.A. 65 178a.A.a.A.
82.2 Copy- u. Lettershops / Vervielfältigungen 349 386 8 120 22 89 160a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
82.91 Events-Veranstaltungs-Unternehmen 751 735 12 10 24 209 379a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
82.91 Event-Agenturen, Organisations-, Konferenz- u. Messe-Veranstalter 769 542 63 289 237 494 1073 3668 614 466a.A.a.A.
82.91 Eventagenturen (Veranstaltungsagenturen) 1331 2314 59 31 172 138 246 2985 283 371a.A.a.A.
82.91.1 Messe-Veranstalter + Ausstellungs-Gesellschaften 10 30 1 7 7 8 8 644 95 56 1 2
84.12 Gemeinde-, Kommunal-, Stadt- und Regional - Verwaltungen 417 458 167 496 2058 892 280 17147 1901 2582a.A.a.A.
84.12 Städte, Gemeinden und Kommunen 530 464a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
84.21 Touristen Informationen u. Zimmervermittlung 614 364 48 268 165 82 167a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
84.30 Polizei - Dienste 618a.A. 51 117 169a.A. 90a.A.a.A. 779 12 73
85.00 Feuerwehren 380 64 66a.A.a.A.a.A. 136 3428 2325 135a.A.a.A.
85.10.2 Kindergärten u. Vorschulen 1541 5828 178 3952a.A. 780 2200a.A. 3362 2515a.A.a.A.
85.31.1 Grundschulen 2692 5940 198 1732 2122 79 205 12422 2622 1720a.A.a.A.
85.31.101 Realschulen 1400 720 44 680a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 5564a.A.a.A.
85.31.102 Gymnasien 1915 1410 40 85a.A. 212 111a.A. 216 522a.A.a.A.
85.31.5 Schulen aller Art 11000 7177 226 3074a.A. 200a.A.a.A. 10125a.A.a.A.a.A.
85.32.201 Berufsschulen 245 498 62 213 133 98 301a.A. 981 726a.A.a.A.
85.41 SekundarSchulen-Gymnasien+Berusbildung 1506 722 39 2120a.A.a.A. 1834a.A. 981 1224a.A.a.A.
85.42.4 Universitäten / Hochschulen 285 197 8 147 15 14 70 431 403 115a.A.a.A.
85.51.503 Golf - Clubs / -Plätze / -Unterricht 54 280 6 60 27 12 260 501 229 163a.A.a.A.
85.53 Sprachschulen und -Unterricht 214 368 13 151 18 21 8a.A. 215 404a.A.a.A.
85.54 Ski- und Schutzhüttena.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
85.59.1 Tanzschulen, Ballettschulen 529 579 17 175 193 62 178 2581 281 571 50 8
85.59.9 Hundeschulen 178a.A. 3a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
86.10 Goethe-Institute und Goethe-Zentren (Kooperationspartner) 1 5a.A. 4a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
86.10.3 Chirurgen,+ Kliniken m. chirurg. Abteilungena.A. 182 47 128a.A. 117 110 6540 1177 816a.A.a.A.
86.10.4 Anästhesiea.A. 816 22 12a.A. 5 17 1842 258 64a.A.a.A.
86.21.1 Allgemeinmediziner 17005 3038 123 2397 601 447 204 36667 11549 8127a.A.a.A.
86.22.15 Hals / Nasen / Ohren-Krankheitena.A. 23 30 110 120 88 81 3737 424 229a.A.a.A.
86.23 Zahnärzte, niedergelassene 5146 3102 306 2199 758 1916 5915 48972 1280 2960a.A.a.A.
86.9 Humanmedizin -Ärzte aller Art (ohne Zahnärzte) 26070 18276 785 2810a.A. 2110 3260 168167a.A.a.A.a.A.a.A.
86.90.11 Homoeopathiea.A. 812a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 2670 279 168a.A.a.A.
86.90.12 Kardiologiea.A. 23 34 14a.A. 16 33 1202 131 201a.A.a.A.
86.90.14 Kinderheilkunde 8a.A. 53 12a.A. 17 57 4737 569 540a.A.a.A.
86.90.15 Lungenheilkunde 19 315 16 162 95 18 246 824 204 137a.A.a.A.
86.90.16 Orthopädische Fachärzte 350 11 43 55a.A. 38 96 5094 480 463 50a.A.
86.90.18 Plastische Chirurgiea.A. 125 7 45 5 90 10 638 80 5 18a.A.
86.90.20 Radiologie/Röntgenologiea.A. 32 19 15a.A. 29 27 2261 333 121a.A.a.A.
86.90.22 Urologiea.A. 240 10a.A.a.A. 52 9a.A. 333 125 22a.A.
86.90.4 Allergiekrankheitena.A. 9a.A. 74a.A. 49 56 3166 6 3a.A.a.A.
86.90.5 Augenheilkundea.A. 41 43 163 234 150 116 5414 540 455a.A.a.A.
86.90.7 Dermatologie 19 208 26 36a.A. 47 44 3560 654 307a.A.a.A.
86.90.8 Gynäkologie 15 135 41 18 150 91 121 10760 1171 705 108a.A.
87.0 Massage-Krankengymnastik-Inst./Physiotherapie 6012 896 186 275a.A. 510 410a.A. 1749 920a.A.a.A.
87.0 Massage-Institute 619 620 18 833 1593 154 1030a.A. 1567 1072a.A.a.A.
87.10.3 Kranken- und Pflegedienste 1835 1247a.A.a.A. 2367a.A.a.A.a.A. 423 579a.A.a.A.
87.19 Tätowierstudios 192 352 8 52 113 37 178 1150 138 121a.A.a.A.
87.20.1 Krankenhäuser, Kliniken und Ambulatorien 318 263 49 240 744 102 310 7854 539 749a.A. 23
87.6 Hebammen 147 415 7a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 408 965a.A.a.A.
87.90 Alters-, / Altenheime 1198 1439 74a.A. 865 400 270 11657 717 810a.A.a.A.
88.91.5 Pediküre 2545 5814a.A. 314a.A. 344 823a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
88.98 Bestattungsunternehmen 950 510 51 320 440 280 743a.A. 682 360a.A.a.A.
90.04.2 Presseagenturen / Bilderdienste 117 206 6 74 25 30 25a.A. 167 160a.A.a.A.
90.04.3 Theater / Opernhäuser 204 149 22 502 16 20 175a.A. 345 219a.A.a.A.
91.04 Bibliotheken 236 392 16 394 708 291 512 1536a.A. 442a.A.a.A.
93.12.47 Skivereinea.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A. 391 834 944a.A.a.A.
93.12.51 Golfhotelsa.A.a.A.a.A.a.A. 61a.A.a.A. 102a.A.a.A.a.A.a.A.
93.13.2 Sport+Fitness-Center+Studios/Sportclub 794 1176 37 402 7 296 56a.A. 819a.A.a.A.a.A.
93.2 Vereine aller Art 2686 1413a.A. 189a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
93.2 Wintersportvereinea.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
93.22 Badeanstalten und Saunen 437 173 6a.A. 125a.A.a.A. 3455 1684 873a.A.a.A.
94.11 Freizeitparks u. Vergnügungsparks 191 321 14 5 30 4 4 239 221 94a.A.a.A.
94.12 Kirchen / Pfarreien / Kirchengemeinden 480 560 139 542a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.a.A.
94.20 Fach- und Wirtschaftsverbände aller Art 160 178 12 125 30 145 51a.A.a.A.a.A. 12a.A.
94.25 Einkaufsvereinigungen und GH f. Sportartikel und Schuhe 89 92a.A. 113 170 171 137 194 93 98a.A.a.A.
94.99.3 Botschaften / Diplomatische Vertr. 90 174 35 95 38 70 75 156 1 43a.A.a.A.
96.04.201 Sonnenstudios / Solarien 709 363 30 19 26 36 91 4882a.A.a.A.a.A.a.A.
96.10 Einkaufszentren 1287 557 21a.A.a.A.a.A.a.A. 409 174 66a.A.a.A.